Ett HVB-hem med familjekänsla

Granby Storgård tar emot unga män mellan 18 och 25 år som har problem med missbruk av alkohol eller narkotika, kriminalitet och/eller har sociala problem.

Bilder

Ring: 08-510 253 13 Mail: info@granbystorgard.se