Ett HVB-hem med familjekänsla

Granby Storgård tar emot unga män mellan 18 och 25 år som har problem med missbruk av alkohol eller narkotika, kriminalitet och/eller har sociala problem.

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss?

Vi har numera en ny telefonväxel på 08-510 253 13.
För att underlätta för dig som ringer så följer här en beskrivning av de val du får när du ringer oss.

Tryck 1 för att komma i kontakt med verksamheten, t.ex. om du önskar tala med en personal på behandlingshemmet.

Tryck 2 om du ringer från socialtjänsten eller kriminalvården om du har en platsförfrågan eller andra funderingar rörande placering.

Tryck 3 om du är anhörig och vill komma i kontakt med en inskriven klient.

Synpunkter? Vi tar alla klagomål på allvar!

På Granby Storgård tar vi alla idéer, synpunkter och klagomål från våra elever, anhöriga, handläggare och övriga på allvar. Vi ser det som en möjlighet och förbättra och utveckla vår verksamhet. Ett klagomål ger oss möjlighet att ta itu med det problem eller missförstånd som har uppstått, att föra en dialog, ställa till rätta och se vad vi kan lära. Det är en unik möjlighet för oss att ge god kvalitet och att bli ännu bättre på det vi gör. Alla som arbetar på Granby Storgård känner till rutinerna kring klagomålshanteringen. Du kan framföra klagomål personligen, per telefon, skriftligen eller via e-post. Du kan vara anonym när du framför ditt klagomål. Nackdelen är att vi då inte kan ta kontakt med dig och berätta hur vi följer upp klagomålet. Tyvärr kan du inte vara anonym när du skickar E-post.

Vi ser hela klagomålshanteringen som ett verktyg i vårt kvalitetsarbete.

Börje Söderlind

Föreståndare

(+46) 08 510 253 13 borje.soderlind@granbystorgard.se

Jonas Schölin

Placeringsansvarig

(+46) 070 523 04 48 jonas.scholin@granbystorgard.se

Beatrice Schölin

Personalansvar/ Enhetsansvar hus/hem/kök

(+46) 073 501 89 33 beatrice.scholin@granbystorgard.se

Mattias Johansson

Enhetsansvarig Fas 3 Utsluss & Fas 4 Eftervård

(+46) 073 502 87 04 mattias.johansson@granbystorgard.se
Svenska institutet för sorgberarbetning

Sorg

Vi erbjuder våra klienter sorgebearbetning. Våra terapeuter är utbildade och certifierade av svenska institutet för sorgebearbetning.

Läs mer
SKL

Stiftelsen Kriminalitet som livsstil

Vi är licensierad verksamhet hos stiftelsen kriminalitet som livsstil. Det betyder att samtliga våra programledare har gått grund och påbyggnadskurs i kriminell livsstil. Alla programledare har gått utbildning efter 2005 då kurserna omarbetades, samtliga programledare har godkänd behandlingsutbildning och vår verksamhet är medlem i Nätverket Kriminalitet som Livsstil.

Läs mer
SecuraNova

SecuraNova

Granby Storgårds IT-stöd bidrar till ökad kvalitetssäkring. Granby Storgård använder SecuraNova, ett datasystem med stöd för journalföring och all övrig dokumentation.

Läs mer
SecuraNova

Svenska Vård

Vi är medlemmar i svenska vård sedan många år tillbaka.

Läs mer
Ring: 08-510 253 13 Mail: info@granbystorgard.se