Ett HVB-hem med familjekänsla

Granby Storgård tar emot unga män mellan 18 och 25 år som har problem med missbruk av alkohol eller narkotika, kriminalitet och/eller har sociala problem.

Om oss

Verksamheten på Granby Storgård

Granby Storgård tar emot unga män mellan 18 och 25 år som har problem med missbruk av alkohol eller narkotika, kriminalitet och/eller har sociala problem. Hemmet har 22 platser och behandlingen är uppdelad på 4 faser.

Fas 1 är en grundläggande behandling, för att klara av den intensiva behandlingen som väntar i Fas 2. Fas 3 tränar individen för ett vanligt liv i samhället. Här slussas eleven ut till eget boende, tar upp studier eller söker arbete.

Fas 4 innebär ett boende i egen lägenhet med allt vad detta för med sig av ansvar och självinsikt. Behandlingen bygger på att successivt utveckla klientens inre motivation, struktur, förmåga och färdigheter. Verksamheten startades 1993 och hade 5 september 2013 sitt 20 års jubileum.

I teamet kring Granby Storgård arbetar totalt 19 personer, det finns bland annat terapeuter, behandlingsassistenter, socialpedagoger, alkohol/drogbehandlare och kökspersonal. I familjeföretaget arbetar alla direkt med klienterna. Granby Storgårds terapeutiska arbete består av gruppterapi i olika former, sorgebearbetning, kriminalitet som livsstil med mera. Behandlingshemmet har ett hollistiskt synsätt vilket betyder att man försöker se till hela människans behov. Mer detaljerad information om varje fas finner du under fliken ”Faser”

Flygbild på Granby Storgård, en stor vit villa med rött tak i naturskön omgivning
  

Bakgrund

Granby Storgård startade sin verksamhet den 5 september 1993 i Vallentuna 3 mil norr om Stockholm, idag drivs verksamheten på Lindormsnäs gård strax utanför Bro.

  

Målgrupp

Utifrån en kognitiv beteendeterapeutisk (KBT) grundsyn erbjuder vi en individuell behandling för unga män mellan 18 och 25 år med kriminalitet, beroendeproblematik och/eller andra psykosociala problem.

  

Antal platser

Vi har 22 platser.

Ring: 08-510 253 13 Mail: info@granbystorgard.se