Vi vill tacka Niklas Waitong och för en givande och bra utbildningsdag för personalen på HVB på Granby Storgård!
Tack Niklas för fint samarbete och insikter samt utvecklande verktyg i arbetet med att hjälpa andra människor.